GM to Cut 1,300 Michigan Jobs in Production Shutdown

by admin
GM to Cut 1,300 Michigan Jobs in Production Shutdown